• Bakaláři

Co nabízímeCo nabízíme

Škola sídlí v Berouně, kde také poskytujeme nejširší nabídku vyučovaných předmětů. Vyučujeme však také v prostorách základních škol v Chýni, Rudné, Loděnici a Hořovicích.

Hudební obor

Pro studium hudebního oboru přijímáme žáky od první třídy ZŠ. Hru na nástroj a zpěv vyučujeme individuálně, nebo ve dvojici.

Individuální předměty

Beroun

Vyučujeme v sídle školy na adrese Tovární 66, Beroun.

 • Klávesové nástroje – klávesy, klavír
 • Bicí nástroje
 • Dechové nástroje – trubka, saxofony, klarinet, trombón, zobcová flétna
 • Kytarové nástroje – akustická kytara, elektrická kytara, baskytara
 • Zpěv – sólový zpěv

Chýně

Vyučujeme v nově budově ZŠ na adrese Bolzanova 800. Nově od roku 2023/24 vyučujeme také v historické budově ZŠ na adrese Za školou 55 (bicí nástroje vyučujeme pouze v historické budově).

 • Klávesové nástroje – klávesy, klavír
 • Bicí nástroje
 • Dechové nástroje – trubka, trombón, zobcová flétna
 • Kytarové nástroje – akustická kytara, elektrická kytara, baskytara
 • Zpěv – sólový zpěv

Rudná

Vyučujeme v budově ZŠ na adrese Masarykova 878, Rudná.

 • Klávesové nástroje – klávesy, klavír
 • Dechové nástroje – trombón, zobcová flétna
 • Kytarové nástroje – akustická kytara, elektrická kytara, baskytara
 • Zpěv – sólový zpěv

Loděnice

Vyučujeme v budově ZŠ na adrese Školní 255, Loděnice.

 • Kytarové nástroje – akustická kytara, elektrická kytara
 • Klávesové nástroje – klávesy, klavír
 • Zpěv – sólový zpěv

Hořovice

Vyučujeme v budově 2. ZŠ Hořovice na adrese Jiráskova 617, Hořovice.

 • Kytarové nástroje – akustická kytara, elektrická kytara

Kolektivní předměty

Každý žák spolu s individuální výukou dochází též na hodiny hudební nauky, po absolvování 3letého cyklu hudební nauky si žáci vybírají z nabídky kolektivních předmětů dle následující nabídky.

Rozvrhy kolektivních předmětů a hudebních nauk pro aktuální školní rok naleznete v záložce Rozvrhy.

Beroun

 • Hra ve školní kapele – ve škole působí několik kapel, které veřejně vystupují (kulturní prostor Jiná Káva, školní festival NáNaNáměstí Fest na berounském náměstí)
 • Pěvecký sbor – ve škole působí více sborů s různým repertoárem (Mňoukadla, Lentilky, Crispeace, Sbor Eriky Horké)
 • Dechový orchestr – dechový orchestr vystupuje veřejně zejména jako součást muzikálu nebo souboru Marching Parade
 • Marching Parade (pochodový orchestr) – soubor složený z bubeníků a dechařů, vystupuje pravidelně při příležitosti berounských hrnčířských trhů a dalších akcí v regionu
 • Drum Circle (bubenický orchestr) – skupinová škola rytmu, kterou vyučujeme na pokročilé (pro žáky hry na bicí nástroje) a základní úrovni (pro žáky ostatních hudebních oborů)
 • Elektronická hudba – škola provozuje zvukové studio, ve němž se účastníci kurzů učí zaznamenávat zvuk v prostředí profesionálního editoru Cubase a následně zvuk zpracovávat s využitím digitálních efektů (využívány jsou plug-iny z produkce Cubase a Arturia), dále se kurzy soustředí na osvojení práce s elektronickými nástroji jako jsou syntetizátory, sekvencery nebo pady
 • Vývoj populární hudby napříč žánry - v rámci kurzů rozvíjíme vnímání jednotlivých hudebních žánrů, součástí jsou též poslechy a ukázky využití hudby v audiovizuálním umění včetně rozvoje kritické diskuze ve skupině
 • Hudební skladba a kompozice - kurz orientovaný na kreativní tvorbu textů a hudby, osvojení praktické stránky skladby populární hudby
 • Kytarové a flétnové soubory, klavírní doprovod – ve škole působí kytarové soubory a flétnový soubor, dále je vyučován klavírní doprovod ve skupině, kde si žáci osvojují hru v různých hudebních stylech
 • Pokročilá hudební teorie - teoretický kurz navazuje a rozvíjí témata probíraná v rámci hudební nauky, doporučujeme zejména zájemcům o studium na kozervatoři a dalších uměleckých oborů

Chýně

 • Hra ve školní kapele
 • Klavírní doprovod
 • Pěvecký sbor

Rudná

 • Hra ve školní kapele
 • Flétnový soubor

Loděnice

 • Hra ve školní kapele
 • Kytarový doprovod

Hořovice

 • Kytarový doprovod
 • Výtvarný obor

Výtvarný obor

Výuku v tanečním, literárně-dramatickém i výtvarném oboru škola z prostorových a kapacitních důvodů v současnosti nenabízí.

Výuka ve výtvarném oboru probíhá pouze v Berouně, je rozdělena do dvou bloků – mladší a starší. Vyučujeme plošnou a prostorovou tvorbu ve skupinách do 20 žáků jako vedlejší (doplňkovou) činnost školy. Účastníci kurzu nejsou žáky školy.

Školné

Součástí výuky v hudebním oboru (individuální předmět - 45 min/týdně) je také výuka hudební nauky (45 min/týdně) a kolektivních předmětů (45 min či 90 min/týdně ve vyšších ročnících), která je zahrnuta v ceně školného.

 • Hra na nástroj nebo zpěv – individuálně: 5000 Kč/rok
 • Hra na nástroj nebo zpěv – ve dvojici: 3000 Kč/rok
 • Výtvarný obor: 5000 Kč/rok